25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevaplar 3

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

BÖLÜM 8

EKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 15.-21.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

- Gıda ve alkolsüz içecekler

SORU: Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, bazalarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- Fiyat Endeksi

SORU: Açık piyasa işlemleri / merkez bankası parası rasyosu için aşağıdakilerden hangisi geçerlideğildir?

- Faiz oranları arttığı zaman düşer

SORU: Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan döviz satın almıştır. Ancak rezervparanın artmasını istememektedir. Bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçeklemesi gerekir?

- Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veyakamu mevduatında artış olması gerekir.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?

- Serbest rezervdeki artış

SORU: Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

- İmalat Sanayi

SORU: Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, bazalınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- Fiyat endeksi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

- Piyasa faiz oranındaki artış

SORU: Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerdenhangisi gerçekleşir?

- Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez 

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

- Rezerv para miktarının çok fazla azalması

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ‘’…kullanım’’ esasına göre rezerv para tanımı içinde yer almaz?

- Dış Varlıklar

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Enflasyon ortamında belirsizlikler azalır

SORU: Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?

- GSYİH Deflâtörü