25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevapları 7

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com
BÖLÜM 8
YÖNETİM MUHASEBESİ SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 41.-45.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ‘’…istisnalarla yönetim ‘’ ilkesinin gereğidir?

- Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir

SORU: Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmeninkesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?

- Amortisman Gideri

SORU: Dönem başı mamul stoku: 1.000 AdetDönem sonu mamul stoku: 500 Adet

Beklenen sipariş miktarı: 5.000 Adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim

miktarı kaç adettir?

- 4.500

SORU: İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgilerişöyledir:

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri: 5TL / birim

Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim

Değişken Genel Üretim Giderleri: 2TL/birim

Sabit Genel Üretim Giderleri: 2TL/birim

Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?

- 8

SORU: Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

- Satış Bütçesi