25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevapları 1

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

BÖLÜM 8

BÜRO YÖNETİMİ SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 1.-7.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- Konu esasına göre dosya tasnifinde, büronun ilişkide olduğu kişi veya kurumlarınbulunduğu coğrafi yerler dikkate alınarak tasnif işlemi yapılır.

SORU: Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar. İşlemyapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?

- Bekleme dosyalar

SORU: Üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakın konulacağı dosyalar hangigrupta ele alınır?

- Daimi dosyalar

SORU: Hangi ifade yanlıştır?

- Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi dosyalama türlerinden birisi değildir?

- Daimi dosyalama sistemi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?

- Merkezkaç Yönetim

SORU: Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangisi göz önünde bulundurulur?

- Hepsi

SORU: Açık ve özel büro ayrımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?

- Yerleşim biçimlerine göre

SORU: Hangisi büroların işlevleri arasında sayılmaz?

- Örgütün geleceğine ilişkin stratejik planlar ve politikalar belirlenmesi

SORU: Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

- Tüm cevap seçenekleri de söylenebilirGÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

SORU: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- Bürolarda belge niteliğinde olan her şey kullanıldıktan sonra atılır.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?

- Sanal organizasyonlar

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?

- İş ortamının tehditkâr olması

SORU: Aşağıdakilerden hangisi geleneksel örgüt yapılarının özelliklerinden birisi değildir?

- Merkez kaç yönetim

SORU: Sisteme giren bilgilerin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma,gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren büro işlevi hangisidir?

- Bilginin işlevsel hale getirilmesi

SORU: İyi bir dosyalama sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

- DOSYALAMA; örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi sırasında giden yazıların asıllarını,gelen yazıların ikinci suretlerini bir düzen içince saklama işlemidir.

SORU: Çalışanın değerlendirme sonucu performansı yetersiz görülmüş ise aşağıda belirtilen atılacakadımlardan hangisi ilk adımdır?

- Elemanı eğiterek yardımcı olmak

SORU: Çağdaş büro modelleri arasında sayılan yaratıcı bürolar için aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?

- Anahtar kavram yeni mekân konseptidir…

SORU: Üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakın konulacağı dosyalar hangigrupta ele alınır?

- Daimi dosyalar
 
 
SORU: Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasınakadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?

- Dosyalama