25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevaplar 5

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

BÖLÜM 8

KÜRESELLEŞME VE ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 28.-31.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer’ın savlarından biri değildir?

- Uluslararasılaşma çatışmayı ortadan kaldırmak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer’ın savlarından biri değildir?

- Çok uluslu şirketler çatışmayı ortadan kaldıramaz

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer’ın savlarından biri değildir?

- Çok uluslu şirketlerin önceliği emek hareketleridir

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer’ın savlarından biri değildir?

- Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.