25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevapları 2

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

BÖLÜM 8

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MEVZUATI SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 8.-14.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Aşağıdaki hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?

- Ürün fotoğrafı

SORU: Dâhilde işleme rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?

- Milli Eğitim Bakanlığı

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Dâhilde işleme rejimi kapsamında sağlanan imkânlardan değildir?

- Banka muamele komisyonlarından istisna

SORU: Dâhilde işleme rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur?

- Teminatlardan istisna

SORU: Hangi şirketler dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edilebilmektedir?

- Asgari 2 milyon TL ödenmiş Sermaye ve 100 milyon ABD $ ihracatı olan şirketler

SORU: Aşağıdaki işlemlerden hangisi eşyanın dâhilde işleme izni almasına engeldir?

- Üretilmesi

SORU: Dâhilde işleme izin belgesine süre kaydırımı dışında ne kadar ek süre verilebilir?

- Belge ihracat taahhüdünün en az %50’ sini gerçekleştiren firmalara belge orijinalsüresinin ½’si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre

SORU: İhracat nedir?

- Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiyegümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ve yahut müsteşarlıkça

ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemler

SORU: Dâhilde işleme izin belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- Eşyanın gümrük vergisi oranları

SORU: Aşağıdaki vergilerden hangisi Dâhilde işleme rejimi istisnaları kapsamındadeğerlendirilemez?

- Kurumlar VergisiGÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

SORU: Aşağıdaki işlemlerden hangisinde alıcı daha güçlüdür?

- DDP

SORU: Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarından her hangi birine konu edilemez?

- Ödenmesi zorunlu olan cezalar

SORU: Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz ihracat kapsamında değerlendirilemez?

- Konsinye Ticaret

SORU: Aşağıdakilerden hangisi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

- İthal eşyanın birim fiyatı

SORU: Bir malın işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildikten sonra ithalatı için kullanılan sistemhangisidir?

- Hariçte işleme

SORU: Dâhilde işleme izin belgesinde en fazla ne kadar süre kaydırımı yapılabilir?

- İthalatın ilk yaptığı tarihe kadar olmak üzere azami 3 ay

SORU: Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?

- EX Works

SORU: İhracatçı Kimdir?

- İhracatçı birliklerine üye ve vergi numarası olan gerçek ve tüzel kişiler

SORU: İthal edilmiş malların ihracatında aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlama gerekçesi değildir?

- Türk Ticaret Kanunu